Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsen 2018 – 2020

  Formand:
Henrik Jakobsen
Toftlund Distriktsskole
6520 Toftlund
hbij@dlf.org
Skole 74929970
Send mail RING OP
  Næstformand:
Ulrik Nielsen
Skærbæk Distriktsskole
6780 Skærbæk
ulni@dlf.org
Skole 74752400
Send mail RING OP
  Kasserer:
Kim Mousten Vestergaard
Tønder Grundskole
6270 Tønder
kmve@dlf.org
Skole 74723515
Send mail
Hanna Oksen KS-medlem:
Hanna Oksen
Løgumkloster – Filial Bredebro
6261 Bredebro
hanna.oksen@skolekom.dk
Skole 74928300
Send mail
  KS-medlem:
Irene Nim Hansen
Tønder – Filial Tønder Grundskole
6270 Tønder
inha@dlf.org
Skole 74723515
Send mail

Kredsens konstituering for perioden 1. april 2018 til 31. marts 2020:

Forretningsudvalg: formand Henrik Jakobsen, næstformand Ulrik Nielsen og kasserer Kim Mousten Vestergaard
Organisation/kursusvirksomhed: Ulrik Nielsen
Pædagogik: Irene Nim Hansen
Arbejdsmiljø: Hanna Oksen
Pensionistarbejde: Hanna Oksen
Kongresdelegerede: Henrik Jakobsen
Sagsbehandler: Ulrik Nielsen, Henrik Jakobsen

Kredsen deltager samtidig i et såkaldt Forpligtende Kredssamarbejde med kredsene i Kolding, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg kommuner samt Dansk Lærerforening i Sydslesvig.