Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsen 2016 – 2018

 Ulrik Nielsen 1 Formand:
Ulrik Nielsen
Skærbæk Distriktsskole
6780 Skærbæk
ulni@dlf.org
Skole 74752400
Send mail  • RING OP
 Henrik Jakobsen Næstformand:
Henrik Jakobsen
Toftlund Distriktsskole
6520 Toftlund
hbij@dlf.org
Skole 74929970
Send mail
 Trine Olesen Kasserer:
Trine Aaløkke Olesen
trol@dlf.orgSend mail
Hanna Oksen KS-medlem:
Hanna Oksen
Løgumkloster – Filial Bredebro
6261 Bredebro
hanna.oksen@skolekom.dk
Skole 74928300
Send mail
 Irene Hansen KS-medlem:
Irene Nim Hansen
Tønder – Filial Tønder Grundskole
6270 Tønder
inha@dlf.org
Skole 74723515
Send mail

Kredsens konstituering for perioden 1. april 2016 til 31. marts 2018:

Forretningsudvalg: formand Ulrik Nielsen, næstformand Henrik Jakobsen og kasserer Trine Aaløkke
Organisation/kursusvirksomhed: Henrik Jakobsen
Pædagogik: Irene Nim Hansen
Arbejdsmiljø: Hanna Oksen
Pensionistarbejde: Trine Aaløkke
Kongresdelegerede: næstformand Henrik Jakobsen, Irene Nim Hansen
Sagsbehandler: Ulrik Nielsen, Henrik Jakobsen

Kredsen deltager samtidig i et såkaldt Forpligtende Kredssamarbejde med kredsene i Kolding, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg kommuner samt Dansk Lærerforening i Sydslesvig.