Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsen 2022 – 2024

  Formand:
Henrik Jakobsen
Tønder Lærerkreds
6270 Tønder
hbij@dlf.org
tlf. 74 72 59 92 / 30 27 55 23
Send mail RING OP
Næstformand:
Kim Mousten Vestergaard
Tønder Lærerkreds
6278 Tønder
kmve@dlf.org
tlf. 74 72 59 92 / 28 92 76 95
Send mail til Kim VestergaardRING OP
Kasserer:
Kira Borg
Løgumkloster – Filial Bredebro
6261 Bredebro
kibo@dlf.org
28 92 76 22
Send mail til Kira Borg
Hanna Oksen KS-medlem:
Hanna Oksen
Løgumkloster – Filial Bredebro
6261 Bredebro
haok@dlf.org
Skole 74928300
Send mail
  KS-medlem:
Irene Nim Hansen
Tønder – Filial Tønder Grundskole
6270 Tønder
inha@dlf.org
Skole 74723515
Send mail

Kredsens konstituering for perioden 1. april 2022 til 31. marts 2024:

Forretningsudvalg: formand Henrik Jakobsen, næstformand Kim Mousten Vestergaard og kasserer Kira Borg
Organisation/kursusvirksomhed: Henrik Jakobsen
Pædagogik: Henrik Jakobsen / Irene Nim Hansen
Arbejdsmiljø: Henrik Jakobsen / Hanna Oksen
Pensionistarbejde: Kim Mousten Vestergaard
Kongresdelegerede: Henrik Jakobsen
Sagsbehandler: Henrik Jakobsen, Kim Mousten Vestergaard

Kredsen deltager samtidig i et såkaldt Forpligtende Kredssamarbejde med kredsene i Kolding, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg kommuner samt Dansk Lærerforening i Sydslesvig.