Kredsstyrelsen

Kredsstyrelsen 2020 – 2022

  Formand:
Henrik Jakobsen
Tønder Lærerkreds
6270 Tønder
hbij@dlf.org
tlf. 74 72 59 92 / 30 27 55 23
Send mail RING OP
  Næstformand:
Ulrik Nielsen
Tønder Lærerkreds
6278 Tønder
ulni@dlf.org
tlf. 74 72 59 92 / 30 33 02 89
Send mail RING OP
  Kasserer:
Kim Mousten Vestergaard
Tønder Grundskole
6270 Tønder
kmve@dlf.org
Skole 74723515
Send mail
Hanna Oksen KS-medlem:
Hanna Oksen
Løgumkloster – Filial Bredebro
6261 Bredebro
haok@dlf.org
Skole 74928300
Send mail
  KS-medlem:
Irene Nim Hansen
Tønder – Filial Tønder Grundskole
6270 Tønder
inha@dlf.org
Skole 74723515
Send mail

Kredsens konstituering for perioden 1. april 2020 til 31. marts 2022:

Forretningsudvalg: formand Henrik Jakobsen, næstformand Ulrik Nielsen og kasserer Kim Mousten Vestergaard
Organisation/kursusvirksomhed: Ulrik Nielsen
Pædagogik: Irene Nim Hansen
Arbejdsmiljø: Hanna Oksen
Pensionistarbejde: Hanna Oksen
Kongresdelegerede: Henrik Jakobsen
Sagsbehandler: Ulrik Nielsen, Henrik Jakobsen

Kredsen deltager samtidig i et såkaldt Forpligtende Kredssamarbejde med kredsene i Kolding, Haderslev, Aabenraa og Sønderborg kommuner samt Dansk Lærerforening i Sydslesvig.