Løn og Pension

To lønsystemer for lærere i folkeskolen.

Der er to lønsystemer for lærere. Det er blandt andet ansættelsestidspunktet, der afgør, om du er på den ene eller den anden slags løn. Inden du går videre, skal du finde ud af hvilket lønsystem, der gælder for dig

Kig på bagsiden af din lønseddel.

Hvis der står ”Grundløn…… 31” i den øverste linje, er du på grundlønsystemet.
(”Grundløn…… 28” for børnehaveklasseledere)

Link til Grundløn.

Hvis der står ”Grundløn…… 43” i den øverste linje er du på anciennitetslønsystemet.
(”Grundløn…… 36” for børnehaveklasseledere)

Link til Anciennitetsløn.

Derudover har Tønder Lærerkreds og Tønder Kommune med baggrund i Lov 409 for lærerområdet indgået en forhåndsaftale om lokalløn. Den sidste nye aftale kan ses under menupunktet “Aftaler”.

Pension:

Dine pensionsforhold afhænger af, om du er overenskomstansat eller tjenestemand.
På nettet findes nogle værktøjer, du kan bruge, hvis du på en let måde vil have overblik over dine pensionsforhold.

Tjenestemandspension.

Pensionsinfo.

Lærernes Pension.

Du er velkommen til at kontakte kredskontoret.